Deze index geeft een indicatie of de kosten voor een ETF laag of hoog zijn.

Alle fundamentele indexen hebben een range van 1 tot en met 5. Er is geen slechte of goede score. De score geeft enkel de situatie weer, en de interpretatie is afhankelijk van de gebruikte strategie.

Een 1 geeft normaal stabiliteit aan. Een 5 een hoger risico.

Interpretatie

De kosten van een ETF hebben een impact op je opbrengst. De kosten worden namelijk betaald vanuit de koerswinst die de ETF maakt. Lagere kosten zijn dus beter dan hogere kosten, echter indien een ETF heel goed presteert of indien je een ETF voor een kortere tijd aankoopt kunnen hogere kosten te overwegen zijn.

Berekening

Kosten worden vergeleken met andere ETF’s en hierop wordt de index gebaseerd.

Er wordt speciaal gekeken of een index actief of passief wordt beheerd.

Actief en passief beheerde ETF’s

Bij een actief beheerde ETF worden er door een team van expert bewust aan en verkopen gedaan. Een passief beheerd ETF wordt een keer samengesteld, of volgt bijvoorbeeld een Index.

Een actief beheerd ETF zal normaal dan ook beter presteren, en natuurlijk zijn de kosten voor dit beheer hoger. Dit zien we terug in de ETF kosten.

De Index probeert hier rekening mee te houden door actief en passief beheerde ETF’s onafhankelijk van elkaar te vergelijken. Dit voorkomt dat alle actief beheerde ETF’s een klasse 5 krijgen.

Wijzigingen van fondsen op Beurs vandaag worden via twitter gedeeld. Dag wijzigingen zie je ook terug onderdaan het dagrapport.

Let op. Deze indicator wordt automatisch berekend. Fouten zijn voorbehouden. Deze pagina is puur ter informatie. Het is geen beleggings-advies. Maak altijd een afgewogen beslissing voor jezelf, voordat je tot een aankoop overgaat. Het toepassen van de theorie op deze pagina is op eigen risico. Bekijk altijd hoe de situatie echt is voordat je tot een aankoop overgaat. Dit doe ik zelf mijn eigen beleggingen ook. Automatische informatie is zinvol om een keus te maken, maar is geen garantie tot succes.